Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2013)0243Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2013)0243

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. .../2014/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan een tweede, door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschapsprogramma voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden (EDCTP2)
(EP-PE_TC1-COD(2013)0243)

15.4.2014

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: