4.10.2018
TC1-COD(2013)0256
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA
(EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 1055kWORD 128k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik