Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2013)0256Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2013)0256

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. lokakuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/ … antamiseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) ja neuvoston päätöksen 2002/187/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

4.10.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: