4.10.2018
TC1-COD(2013)0256
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2018 m. spalio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/... dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2002/187/TVR
(EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1018kWORD 131k
Teisinė informacija - Privatumo politika