4.10.2018
TC1-COD(2013)0256
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 4. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI
(EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1107kWORD 129k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika