4.10.2018
TC1-COD(2013)0256
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF
(EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1066kWORD 128k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy