8.10.2015
TC1-COD(2013)0264
***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 8. oktoobril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/... makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta
(EP-PE_TC1-COD(2013)0264)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 1017kWORD 772k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika