8.10.2015
TC1-COD(2013)0264
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2015 m. spalio 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/... dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB
(EP-PE_TC1-COD(2013)0264)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1310kWORD 1003k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika