8.10.2015
TC1-COD(2013)0264
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 8 oktober 2015 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG, en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG
(EP-PE_TC1-COD(2013)0264)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 1188kWORD 790k
Juridische mededeling - Privacybeleid