8.10.2015
TC1-COD(2013)0264
***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 października 2015 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE
(EP-PE_TC1-COD(2013)0264)

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1568kWORD 1076k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności