8.10.2015
TC1-COD(2013)0264
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 8. októbra 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES
(EP-PE_TC1-COD(2013)0264)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1395kWORD 1031k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia