8.10.2015
TC1-COD(2013)0264
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 8 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/… om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG
(EP-PE_TC1-COD(2013)0264)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1074kWORD 954k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy