15.4.2014
TC1-COD(2013)0278
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder, tullmyndighetens tillhandahållande av uppgifter, utbyte av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna samt definitionen av statistiskt värde
(EP-PE_TC1-COD(2013)0278)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 165kWORD 71k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy