12.3.2014
TC1-COD(2013)0279
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 12 март 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки
(EP-PE_TC1-COD(2013)0279)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 698kWORD 87k
Правна информация - Политика за поверителност