12.3.2014
TC1-COD(2013)0279
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger
(EP-PE_TC1-COD(2013)0279)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 235kWORD 61k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik