12.3.2014
TC1-COD(2013)0279
***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks
(EP-PE_TC1-COD(2013)0279)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 393kWORD 71k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika