12.3.2014
TC1-COD(2013)0279
***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 471/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi
(EP-PE_TC1-COD(2013)0279)

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 224kWORD 72k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö