12.3.2014
TC1-COD(2013)0279
***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
a glacadh ar an gcéad léamh an 12 Márta 2014 chun go nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. .../2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad i ndáil le cumhachtaí tarmligthe agus cumhachtaí cur chun feidhme a dheonú don Choimisiún chun bearta áirithe a ghlacadh
(EP-PE_TC1-COD(2013)0279)

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo:
PDF 165kWORD 66k
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais