Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2013)0279Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2013)0279

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków
(EP-PE_TC1-COD(2013)0279)

12.3.2014

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: