Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2013)0279Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2013)0279

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 12 martie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri
(EP-PE_TC1-COD(2013)0279)

12.3.2014

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: