Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2013)0279Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2013)0279

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov
(EP-PE_TC1-COD(2013)0279)

12.3.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: