Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2013)0279Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2013)0279

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0279)

  12.3.2014

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: