12.3.2014
TC1-COD(2013)0279
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder
(EP-PE_TC1-COD(2013)0279)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 168kWORD 62k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy