28.4.2016
TC1-COD(2013)0314
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 28 април 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014
(EP-PE_TC1-COD(2013)0314)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1574kWORD 645k
Правна информация - Политика за поверителност