Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2013)0314Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2013)0314

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 28. huhtikuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/... antamiseksi rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0314)

  28.4.2016

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: