Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2013)0314Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2013)0314

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 28 april 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0314)

  28.4.2016

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: