28.4.2016
TC1-COD(2013)0314
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 28. apríla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014
(EP-PE_TC1-COD(2013)0314)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1344kWORD 582k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia