Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2013)0371Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2013)0371

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek
(EP-PE_TC1-COD(2013)0371)

16.4.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: