Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2013)0377Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2013)0377

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 525/2013, pokud jde o technické provádění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
(EP-PE_TC1-COD(2013)0377)

16.4.2014

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: