Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2013)0377Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2013)0377

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 525/2013, pokud jde o technické provádění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0377)

  16.4.2014

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: