Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2013)0377Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2013)0377

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013 seoses Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli tehnilise rakendamisega
(EP-PE_TC1-COD(2013)0377)

16.4.2014

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: