Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2013)0377Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2013)0377

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az 525/2013/EU rendeletnek az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyv technikai végrehajtása tekintetében történő módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2013)0377)

16.4.2014

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: