Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2013)0377Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2013)0377

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice
(EP-PE_TC1-COD(2013)0377)

16.4.2014

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: