Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2013)0377Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2013)0377

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 v zvezi s tehničnim izvajanjem Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja
(EP-PE_TC1-COD(2013)0377)

16.4.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: