8.7.2015
TC1-COD(2013)0390
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 8. juli 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF og 2002/14/EF samt Rådets direktiv 98/59/EF og 2001/23/EF for så vidt angår søfarende
(EP-PE_TC1-COD(2013)0390)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 375kWORD 83k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik