Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2013)0390Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2013)0390

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. heinäkuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/... antamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY ja 2002/14/EY sekä neuvoston direktiivien 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta
(EP-PE_TC1-COD(2013)0390)

8.7.2015

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: