Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2013)0390Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2013)0390

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 8. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/..., ar kuru attiecībā uz jūrniekiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/94/EK, 2009/38/EK un 2002/14/EK un Padomes Direktīvas 98/59/EK un 2001/23/EK
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0390)

  8.7.2015

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: