8.7.2015
TC1-COD(2013)0390
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 8 juli 2015 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2015/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft
(EP-PE_TC1-COD(2013)0390)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 375kWORD 87k
Juridische mededeling - Privacybeleid