Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2013)0390Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2013)0390

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 8 juli 2015 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2015/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0390)

  8.7.2015

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: