Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2013)0390Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2013)0390

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 8. júla 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorou sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a smernice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokiaľ ide o námorníkov
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0390)

  8.7.2015

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: