Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2013)0398Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2013)0398

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení (ES) č. 3/2008
(EP-PE_TC1-COD(2013)0398)

15.4.2014

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: