Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2013)0398Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2013)0398

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 15. aprillil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014 siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 3/2008
(EP-PE_TC1-COD(2013)0398)

15.4.2014

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: