Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2013)0398Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2013)0398

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. huhtikuuta 2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o…/2014 antamiseksi sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sekä asetuksen (EY) N:o 3/2008 kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2013)0398)

15.4.2014

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: