Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2013)0398Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2013)0398

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
a glacadh ar an gcéad léamh an 15 Aibreán 2014 chun go nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. .../2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bearta um sholáthar faisnéise agus bearta cur chun cinn a bhaineann le táirgí talmhaíochta a chuirtear chun feidhme sa mhargadh inmheánach agus i dtríú tíortha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 3/2008
(EP-PE_TC1-COD(2013)0398)

15.4.2014

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: