Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2013)0398Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2013)0398

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008
(EP-PE_TC1-COD(2013)0398)

15.4.2014

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: