Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2013)0398Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2013)0398

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 15. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3/2008
(EP-PE_TC1-COD(2013)0398)

15.4.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: