Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2013)0408Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2013)0408

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 9 март 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo
(EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

9.3.2016

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: