Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2013)0408Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2013)0408

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 9. marca 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní
(EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

9.3.2016

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: