Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2013)0409Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2013)0409

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fl-4 ta’ Ottubru 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar għajnuna legali għal persuni ssuspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali u għal persuni rikjesti fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest Ewropew
(EP-PE_TC1-COD(2013)0409)

4.10.2016

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: