8.9.2015
TC1-COD(2013)0433
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 8. september 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om kloning af dyr, der holdes og reproduceres til landbrugsformål
(EP-PE_TC1-COD(2013)0433)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 335kWORD 92k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik