8.9.2015
TC1-COD(2013)0433
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 8 september 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion
(EP-PE_TC1-COD(2013)0433)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 426kWORD 315k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy