28.10.2015
TC1-COD(2013)0435
***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 28 octombrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei
(EP-PE_TC1-COD(2013)0435)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 819kWORD 261k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate