Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2013)0442Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2013)0442

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 7. října 2015 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení
(EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

7.10.2015

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: